Wakacje

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  Następna >

Wycieczka z Gdańska do.... Kulic

20 sierpień 2011r.

Wycieczka do wsi spółdzielczej Kulice. Jedną z bardziej interesujących wycieczek dalszych z Gdańska jest wycieczka do znanej szeroko spółdzielni produkcyjnej Kulice w powiecie tczewskim. Wysiąść należy na przystanku Kulice Tczewskie, leżące na linii kolejowej Gdańsk? Bydgoszcz. Czas jazdy 1 i pół godziny. Należy pamiętać, iż nie wszystkie pociągi zatrzymują się na wymienionym przystanku. Odległość do wsi ze stacji około 500 m.


Na Trasie Gdańsk ? Gdynia

21 marzec 2011r.

Około 20-kilometrową odległość, dzielącą obydwa miasta, można przebyć autobusem, pociągiem parowym lub elektrycznym, względnie tramwajem.


Gdańsk Oliwa - zabytki

21 luty 2011r.

Gdańsk Oliwa. Ze względu na liczne, ciekawe obiekty turystyczne należy poświęcić kilka godzin na zwiedzanie miejscowości, w której przebywają corocznie turystów z całego kraju.


Położenie Półwyspu, kształt I formy terenu

01 wrzesień 2011r.

Umiejscowienie Półwyspu Helskiego na mapie fizycznej Polski nie jest trudne ze względu na jego charakterystyczny kształt. Kształt ów sprawił również, że oprócz nazwy oficjalnej półwysep posiada kilka nazw lokalnych, kaszubskich, takich jak: Gąsa Szeja, Krowi Jązek, Krowi Ogon, Blewązka (tasiemka), Rebaki. Oblewające półwysep od północy wody Bałtyku noszą potoczną nazwę Wielkie Morze, Zatoka Pucka zaś, od południa, Małe Morze.


Kościół w Kartuzach cz 1.

17 czerwiec 2012r.

Kościół. Jest to niewątpliwie najciekawsza architektonicznie budowla sakralna na całym obszarze Pojezierza Kaszubskiego. Fundatorem jej był kupiec gdański i szafarz zakonu krzyżackiego Jan Thiergart. Za datę położenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła w Kartuzach uważany jest w świetle większości zapisków dzień 8 sierpnia 1381 r. Oczywiście data ta może się również odnosić do budowy pierwotnego drewnianego kościółka na innym terenie przyznanym kartuskim mnichom przez Jana z Rusoeina. Budowa w tym czasie na obecnym miejsou mogła nastąpić jedynie w wypadku


kościół w Kartuzach cz 2

17 czerwiec 2012r.

Po południowej stronie kościoła od wschodu mieści się zakrystia, zasklepiona sklepieniem gwiaździstym. Ozdobne sztukaterie na tym sklepieniu oraz nadbudowa drugiej kondygnacji pochodzą z 1736 r. Dalej ku zachodowi, w piątym przęśle znajduje się dawne przejście do wielkiego krużganku, będące obecnie kaplicą N P M a r i i. Naprzeciwko, w północnej ścianie kościoła, widać wejście do małego krużganku łączącego niegdyś kościół z refektarzem, a zbudowanego przed rokiem 1414, kiedy już pochowano w nim jednego z gdańskich fundatorów klasztornych budowli. Wymiary małego krużganku wynosiły około 24 X 27 m, a wymiary wirydarzyka w jego obrębie około 14 X 16 m. Z tego ciekawego założenia zachowało się jedynie południowe skrzydło


Strona 1 z 2,   [1]  2  Następna >