Wakacje

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  3  Następna >

Nadmorska Norda

08 lutego 2011r.

położenie i ukształtowanie

Nadmorska NORDA jest usytuowana w strefie południowego Bałtyku, na Pobrzeżu Kaszubskim, a swoje charakterystyczne ukształtowanie morenowe zawdzięcza ostatniemu zlodowaceniu. Teren ten poprzecinany jest Pradoliną Kaszubską i Pradoliną Łeby-Redy z Kępami: Pucką, Swarzewską, Ostrowską, Starzyńską, Sławoszyńską oraz Wysoczyzną Żarnowiecką.


Bogactwo kulturowe NORDY

07 lutego 2011r.

Bogactwo kulturowe NORDY

Rdzennymi mieszkańcami tych ziem są Kaszubi. Jest to grupa etniczna, która zamieszkuje te obszary od IV wieku n.e. Bogactwo kulturowe NORDY ściśle związane jest z kaszubszczyzną, która wyraża się w tańcu, obrzędach, sztuce, a przede wszystkim w odrębnym słowiańskim języku.


Osobliwości przyrody Norda

16 lutego 2011r.

Atrakcyjne położenie, niepowtarzalne krajobrazy, a przede wszystkim bliskość Bałtyku to niezaprzeczalne walory turystyczne, występujące na terenie NORDY. Unikalne zakątki przyrodnicze, interesująca flora i fauna znacznie zwiększają wartości ekoturystyczne terenu. NORDA to wymarzone miejsce dla miłośników przyrody. W licznych rezerwatach można podziwiać rzadkie gatunki drzew, krzewów i roślin zielonych. NORDA to również raj dla ornitologów. Mogą oni obserwować ptactwo, które w czasie dwóch corocznych migracji (wiosna i jesień) zatrzymuje się tu, by nabrać sił do dalszej wędrówki, a zadbane, przemyślane ścieżki przyrodnicze ułatwiają spacer i uprzyjemniają poznawanie piękna lokalnego krajobrazu.


Trzebiatowa Wieś na Pojezierzu Bytowskim

18 lipca 2013r.

Trzebiatowa Wieś na Pojezierzu Bytowskim znana z odkryć archeologicznych. Na terenie dużego cmentarzyska urnowego ludności kultury pomorskiej z IV-111 w. p.n.e. Są tu groby skrzynkowe zbudowane z płasko tupanych płyt z piaskowca. Znaleziono szereg popielnic pokrytych prostymi rytami, niektóre wyjątkową ornamentyką przedstawiającą sceny figuralne (woźnica na 4-kotowym wozie zaprzęgniętym w parę koni, wokół biegnące wierzchowce) i urny z portretem ludzkich twarzy.


Władysławowo

18 lipca 2013r.

Władysławowo Port rybacki i ośrodek turystyczny z piękna nadmorską plażą, na Pobrzeżu Kaszubskim i Mierzei Helskiej. Miasto ciągnie się wzdłuż wybrzeża pasem dt. 24 km. Zaczynając od zachodu są to dawne miejscowości: Karwia, Ostrowo, Tupadty, Jastrzębia Góra, Rozewie, Chłapowo, Władysławowo i Chałupy. Dominującym akcentem zabudowy portowej jest socrealistyczny Dom Rybaka z 1957 r. z wysoką wieżą (punkt widokowy z lunetą). Jest tu ekspozycja Insectarium - Muzeum Motyli i Owadów (ponad 1300 eksponatów). Centrum Pamięci gen. Józefa Hallera i Błękitnej Armii mieści się w drewnianej Willi Hallerów-ce. General otrzymał ją w darze od Kaszubów w 1922 r. i przebywał w niej z rodziną w czasie letnich wakacji. Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Hallera utworzono muzeum z ekspozycją pamiątek. W sąsiedztwie (ul. Morska) stoi pomnik generała z 1995 r.


Władysławowo-Chłapowo

18 lipca 2013r.

Władysławowo-Chłapowo Dzielnica miasta, dawna wieś kaszubska nad morzem, na obszarze Nadmorskiego PK. Dawniej mieszkańcy zajmowali się rolnictwem i rybołówstwem, teraz również turystyką. Odkryto tu 124 groby skrzynkowe kultury wschodniopomorskiej z epoki żelaza (650-400 lat p.n.e.), ozdoby z bursztynu, popielnice, szklane paciorki, naczynia gliniane, biżuterię. W pobliżu wsi są również ślady osadnictwa z neolitu (4200-1700 lat p.n.e.) i epoki brązu (2000-1000 lat p.n.e.). Zachowały się wiejskie chałupy kryte strzechą z XVIII w. i zabytkowa murowana kapliczka. W okresie międzywojennym wieś była letniskiem, letnicy wynajmowali pokoje u gburów (bogatych chłopów), później utraciła znaczenie i stała się wioską rybacką. Jest tu piękna plaża pokryta drobnym, białym piaskiem, wysoki klif


Strona 1 z 3,   [1]  2  3  Następna >