Wakacje

wczasy, wakacje, urlop

 

Brzeziński Leonard

11 maja 2012r.

Nie tylko kobiety zajmują się na Kaszubach haftem. Również mężczyźni. I, rzecz ciekawa — haft jest zamiło­waniem nauczycieli. Swego czasu znanym hafciarzem, prowadzącym nawet kursy i swój zespół hafciarski, był nauczyciel Maksymilian Le­wandowski z Kościerzyny. Dziś niezłym hafciarzem jest młody nauczyciel Edmund Szymikowski z Linii. Naj­większą konkurencję kobie- tom-hafciarkom robi jednak nauczyciel — emeryt w Wie­lu, Leonard Brzeziński (uro­dzony 1904). Wyhaftował w życiu już kilkaset serwet i serwetek


Tadeusz Drewa - ostatni ludowy bursztyniasz z Kartuz

13 maja 2012r.

bursztyniarstwo, naszyjniki, wisiorki, krzy­żyki, brosze, kolczyki z bursztynu były zawsze ulubiony­mi ozdobami Kaszubek. Bur­sztynową biżuterię wyrabiali domorośli artyści ludowi, któ­rym tworzywa dostarczało morze i... pola. Jeszcze dzi­siaj na polach kaszubskich, w dołach,


CEYNOWA Florian ze Sławoszyna

13 maja 2012r.

Postać równie wybitna w historii i kulturze Kaszub, co frapująca; w swojej różno­rodnej działalności i bujnym życiu niemal renesansowa; tragicznie nie zrozumiana przez współczesnych, co zda­rza się, niestety, jednostkom nieprzeciętnym, wyprzedzają­cym swoje pokolenie; postać do dziś dnia będąca przedmio­tem sporów, zwłaszcza w dziedzinie poglądów na sta­nowisko kaszubszczyzny wśród języków słowiańskich.


CEYNOWA Józef z Kuźnicy

13 maja 2012r.

Chociaż tyle lat upłynęło już od czasu, gdy Józef Cey­nowa uczył w kuźnickiej szkole, był to bowiem okres 1926—1928, dawna uczennica, 53 rybaczka, z pamięci wyrecy­towała ten wiersz swego szkólnego niemieckiemu bada­czowi kaszubszczyzny, Fried- helmowi Hinze z Berlina W czasie jego pobytu na Półwys­pie Helskim. Piękny to dowód żywej popularności działacza i pisarza regionalnego. Ulubio­nym tematem wierszy Józefa Ceynowy było i jest morze, choć od tak dawna kolejne placówki pracy pedagogicz­nej odsuwały go od wybrze­ża.