Wakacje

wczasy, wakacje, urlop

 

Bogactwo kulturowe NORDY

07 luty 2011r.

Bogactwo kulturowe NORDY

Rdzennymi mieszkańcami tych ziem są Kaszubi. Jest to grupa etniczna, która zamieszkuje te obszary od IV wieku n.e. Bogactwo kulturowe NORDY ściśle związane jest z kaszubszczyzną, która wyraża się w tańcu, obrzędach, sztuce, a przede wszystkim w odrębnym słowiańskim języku.