Wakacje

wczasy, wakacje, urlop

 

Wycieczka do Jastarni z Gdańska

21 sierpień 2011r.

Druga miejscowość wczasowa pod względem wielkości na półwyspie helskim to Jastarnia ciesząca się dużą frekwencją turystów. Prócz wczasowiczów, skierowywanych przez Związki Zawodowe, bawi corocznie w Jastarni znaczna ilość letników, odnajmujących od rybaków pokoje i korzystających z posiłków w dwu dobrze prowadzonych gospodach spółdzielczych.


Położenie Półwyspu, kształt I formy terenu

01 wrzesień 2011r.

Umiejscowienie Półwyspu Helskiego na mapie fizycznej Polski nie jest trudne ze względu na jego charakterystyczny kształt. Kształt ów sprawił również, że oprócz nazwy oficjalnej półwysep posiada kilka nazw lokalnych, kaszubskich, takich jak: Gąsa Szeja, Krowi Jązek, Krowi Ogon, Blewązka (tasiemka), Rebaki. Oblewające półwysep od północy wody Bałtyku noszą potoczną nazwę Wielkie Morze, Zatoka Pucka zaś, od południa, Małe Morze.


Powstanie i rozwój Półwyspu Helskiego

02 wrzesień 2011r.

Powstanie Półwyspu Helskiego wiąże się z kształtowaniem się dzisiejszego Morza Bałtyckiego. Około 12 500 lat temu wycofujący się z Pomorza lodowiec pozostawił po sobie płaszczyznę dyluwialną pomorską, w której spływające wody rzeźbiły pradoliny porozdzielane ? co obserwujemy na obecnym Pobrzeżu Kaszubskim ? charakterystycznymi kępami. Prawisła, która do tej pory płynęła na zachód, przebiła 120-kilometrowy przełom między Fordonem i Gniewem i około 11 tys. lat temu skierowała się na północ. Jej ujście do tzw Morza Yoldiowego (jednego z początkowych stadiów Morz Bałtyckiego) było usytuowane w rejonie obecnej Juraty. Na tomiast klif tegoż morza przebiegał południkowo na wysokość obecnej Jastarni.


Walka człowieka o ciągłość półwyspu

02 wrzesień 2011r.

Dopiero od 1 poł. XIX w. posiadamy dokładne informacje liczbowe dotyczące półwyspu. W 1810 r. powstała pierwsza szczegółowa mapa północno-wschodniej Polski, oparta na triangulacji. Wykonał ją Schrótter w skali 1 :152600. Porównując mapę z obecnym stanem półwyspu, dochodzimy do ciekawych spostrzeżeń. Na odcinku Wielka Wieś (obecnie Władysławowo) ? Chałupy jego szerokość wynosiła około 900 m, czyli 3?6 razy więcej niż obecnie. Na odcinku Chałupy?Jastarnia o 150?250 m więcej, a w Borze (obecnie wsch. dzielnica Jastarni) ? o 500 m więcej Nawet zakładając pewien błąd, należałoby stwierdzić, że początek XIX w. był ?tłustym okresem" dla półwyspu z powodu wzmożonej akumulacji. Analiza późniejszej o sześć lat mapy Klinta, której dokładność określono na 90 proc., a wiarygodność na 95?98 proc., dostarcza ciekawych informacji. Długość linii brzegowej półwyspu była mniejsza o około 1,5 km. Wybrzeże od strony Zatoki.


Rebace ?Poczucie Odrębności i Antagonizmy Wewnętrzne

27 sierpień 2011r.

Kaszuba z półwyspu zawsze podkreśla swoją odrębność i wyższość rybaczenia nad rolnictwem. Swych sąsiadów z lądu, czyli z "kraju " nazywa gburami lub nadaje im obraźliwe miano "kajnowe", tj. pochodzący od biblijnego Kaina. Rybacy potrafią ocenić blaski i cienie swej pracy na morzu. Jeszcze i dzisiaj można usłyszeć powiedzenie: "Rebakowi jedna noc zapłaci".