Wakacje

wczasy, wakacje, urlop

 

Brusy osada ziemi kaszubskiej

11 maj 2012r.

Dawniej największa wieś, dziś już właściwie uprzemy­słowiona osada powiatu choj­nickiego, licząca blisko cztery tysiące mieszkańców. To o- środek leśnego przemysłu i zbieractwa, niejako spichlerz i przetwórnia Borów Tuchol­skich (patrz wyżej pod B). Tutejsze zakłady przedsię­biorstwa „Las" należą do największych w kraju i są poważnym eksporterem prze­tworów z runa leśnego, owo­ców i warzyw. Wystarczy po­wiedzieć, że dzienny przerób grzybów wynosi 50 ton!