Wakacje

wczasy, wakacje, urlop

Brzeziński Leonard

11 maja 2012r.

Nie tylko kobiety zajmują się na Kaszubach haftem. Również mężczyźni. I, rzecz ciekawa — haft jest zamiło­waniem nauczycieli. Swego czasu znanym hafciarzem, prowadzącym nawet kursy i swój zespół hafciarski, był nauczyciel Maksymilian Le­wandowski z Kościerzyny. Dziś niezłym hafciarzem jest młody nauczyciel Edmund Szymikowski z Linii. Naj­większą konkurencję kobie- tom-hafciarkom robi jednak nauczyciel — emeryt w Wie­lu, Leonard Brzeziński (uro­dzony 1904). Wyhaftował w życiu już kilkaset serwet i serwetekNawet w czasie wojny, gdy jako partyzant, dowódca oddziału „leśnych", ukrywał się w lasach choj­nickich, poza karabinem za­wsze miał przy sobie igłę, kolorowe nici i kawałek płót­na. Pozostało mu z lat spę­dzonych w ruchu oporu 200 prac. Hafciarz z Wiela nie sprzedaje swych serwet, na­tomiast wielokrotnie wysta­wiał je, zdobywając nawet swego czasu na Targach Po­znańskich złoty medal. Zaw­sze jednak można było hafty jego oglądać. Przez lata — na stryszku, gdzie Brzeziński eksponował również świątki, Wyroby z bursztynu, dawne sprzęty i inne zabytki przeszłości, które zbiera w swoim kącie Kaszub od wielu łat. Obecnie w Muzeum Kaszub­skim (patrz pod M), otwar­tym w Wielu w 1971 roku,. % właśnie eksponującym szpe­raczy dorobek nauczyciela- -emeryta. Leonard Brzeziński jest bowiem człowiekiem roz­miłowanym w wielewskiej ziemi i ogromnie dla niej za- . służonym. O każdym z przed­miotów, które za jego sprawą trafiły do muzeum w Wielu,, potrafi bardzo ciekawie opo­wiadać.

ocena 3,6/5 (na podstawie 186 ocen)

Zarezerwuj wymażone wycieczki letnia porą.
wczasy, kaszuby, artyści