Wakacje

wczasy, wakacje, urlop

Franciszek Brzeziński

11 maja 2012r.

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach ma aż dwóch prawdziwych gospodarzy.Jednym jest kustosz, Franci­szek Treder (patrz pod T)> drugim woźny, Franciszek Brzeziński. Trudno sobie mu- zetsHi- bez niego wyobrazić, bez jego gawęd, śpiewek i — prawie tak fachowych jak kustosza, ale zarazem zupeł­nie specyficznych objaśnień. Franciszek Brzeziński bowiem oprowadzając po muzeum nie tylko wskazujei tłumaczy znaczenie poszczególnych eks­ponatów. On je demonstruje. Gra na „diabelskich skrzyp­kach" i śpiewa „abecadło ka­szubskie", dmie w bazunę i zażywa tabaki, częstując nią również zwiedzających. Ja- snooki, o pociągłej owalnej twarzy, jest typowym Kaszu­ba. Skąd się wziął w mu­zeum? Z Borzestowa, wsi, w której mieszkał również kus­tosz. A talent gawędziarza odziedziczył bezpośrednio po dziadku, znanym ongiś bo- rzestowskim bajarzu nazwi­skiem Król.

ocena 3,6/5 (na podstawie 187 ocen)

Portal nadmorski oferuje ogromną bazę noclegową.
wczasy, kaszuby, pisarz