Wakacje

wczasy, wakacje, urlop

Gdańsk Wrzeszcz

21 maj 2011r.

Gdańsk Wrzeszcz. Trasa zaczyna się koło Bramy O liwski ej piękną, dwukilometrową, czterorzędową aleją. Nosi ona nazwę Alei Marsz. Rokossowskiego. Aleja została założona dzięki staraniom burmistrza gdańskiego Daniela Gralatha. Sprowadzone z Holandii drzewka lipowe w ilości 1416 sztuk zasadzono w 1768?1770 r. Na początku trasy, na lewo wielki plac zebrań ludowych. Tło tworzą zalesione wzgórza, wśród których znajduje się cmentarz poległych w ostatniej wojnie żołnierzy polskich i radzieckich. Na cmentarzu wznosi się widoczna z daleka kolumna Pomnika Wdzięczności z 1949 roku. Na prawo od trasy rozciągało się w tej okolicy krzyżackie miasto Jungstadt, zburzone przez gdańszczan w 1455 roku. W pobliżu al. Rokossowskiego, należącej do dzielnicy gdańskiej Wrzeszcz, znajdują się w parkowym otoczeniu trzy wyższe zakłady naukowe. Jeden z nich to Akademia Medyczna, umieszczona w dużym kompleksie gmachów. W pobliżu Stadion Sportowy pięknie położony wśród lesistych wzgórz; dojście do niego ulicą Traugutta. Kilkaset metrów dalej przy alei, gmach dawnej hali sportowej, mieszczący obecnie Państwowy Teatr "Wybrzeże" i Państwową Filharmonię Bałtycką wraz ze Studiem Operowym. Szeroka, drzewami wysadzana ulica prowadzi w lewo do wielkiego zespołu gmachów, mieszczących Politechnikę Gdańską. Po wojnie, usunąwszy szybko zniszczenia, otwarto ją już w kwietniu 1946 r., uruchamiając między innymi Wydział Budowy Okrętów. Dobudowano również w następnych latach cały szereg gmachów, unowocześniono pracownie naukowe i laboratoria. Główny budynek Politechniki, zbudowany w oparciu o XVII-wieczne wzory gdańskich gmachów renesansowych, wygląda okazale dzięki ogromowi i bogactwu rzeźby kamiennej zdobiącej fasadę, lecz brak mu znamion twórczej myśli architekta-artysty. Niedaleko Politechniki, przy ul. Sobieskiego znajduje się wielki gmach Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Właściwa dzielnica Wrzeszcz, dawna, osada wiejska, znana z dokumentów z XIII w. (Yriest ? 1263), przecięta jest ulicą Grunwaldzką na dwie odmienne części. Zachodnia, willowa, z ulicami biegnącymi ku lesistym wzgórzom, zabudowana była pałacykami bogatych gdańskich kupców. W części wschodniej, zabudowanej brzydkimi kamieniczkami, skupiało się życie handlowe tej dzielnicy. Na krańcu, przy linii tramwajowej biegnącej do Brzeźna mieści się cmentarz Na Zaspie, miejsce spoczynku tysięcy ofiar bestialskich mordów hitlerowskich. Zniszczona w czasie wojny ul. Grunwaldzka odbudowuje się obecnie szybko jako tzw. Grunwaldzka Dzielnica Mieszkaniowa. Tworzą ją wielkie nowoczesne gmachy, wznoszone po obydwu stronach szerokiej, po wojnie zbudowanej arterii komunikacyjnej, 'stanowiącej część budowanej w ramach Planu 6-letniego dwukierunkowej drogi Gdańsk-Gdynia. Opuszczając Wrzeszcz mijamy po prawej stronie kilka mniejszych zakładów przemysłowych, po czym na lewo otwiera się przed nami piękny widok na malownicze wzgórza i lasy oliwskie. U podnóża ich, wzdłuż starej drogi cysterskiej, a później traktu pocztowego (dziś ulica Polanki) wznosili gdańscy patrycjusze swoje letnie pałace. Z siedmiu tzw. ?dworów", najładniej i na; utrzymany (pierwszy od Oliwy) jest siedzibą pi stwa Lasy Państwowe. W pozostałych mieszczą s domy dziecka itp. Wzgórza powyżej "dworów" stanowią ulubior przechadzek mieszkańców Wrzeszcza i Oliwy, kie ciągają malownicze polanki leśne oraz rozległe widoki.

ocena 3,6/5 (na podstawie 174 ocen)

Zapraszamy nad morze do Polski.
Gdańsk, urlop, weekend, wypoczynek, Wrzeszcz, historia, politechnika