Wakacje

wczasy, wakacje, urlop

Kamień Pomorski - Uzdrowisko

01 luty 2011r.

Źródło solankowe odkryto w Kamieniu przypadkowo w roku 1876 podczas wierceń w poszukiwaniu węgla kamiennego. Pierwsze wiercenia wykazały obecność solanki na głębokości 325 m. Solanka wydobywała się pod silnym ciśnieniem w ilości około 435 1 na minutę. W późniejszych latach otwór pogłębiono do 615 m, a wydajność solanki wzrosła do 600 1 na minutę. Obecnie solanka wytryskuje w ilości 219,7 1 na minutę, a temperatura jej wynosi 14°C. Jest to stężona solanka jodowo-bromowa, która zawiera około 36 g substancji stałych w 1 kg wody. Ze względu na zawartość farmakodynamicznie czynnych jonów: bromowego, jodowego, żelazawego, sodowego, wapniowego, magnezowego i wodorowęglanowego, hipertoniczna solanka jodowo-bromowa ma charakter alkaliczno-ziemny. Do kąpieli, inhalacji i przepłukiwań można ją stosować w stanie naturalnym. Do kuracji pitnej używana jest w stanie rozcieńczonym i nasycona dwutlenkiem węgla. Poza źródłem solanki, w okolicy Kamienia znajduje się rozległy obszar torfowisk, który dostarcza borowiny dla celów leczniczych. Borowina ma charakter trzcinowo-tu-rzycowy i należy do typu nizinnego. Zawiera ona 85,3%, części organicznych i 14,7%, części nieorganicznych. Z położenia geograficznego i warunków geologicznych, ze specyficznego klimatu nadmorskiego i zasobów naturalnych tworzyw leczniczych wypływają następujące 159> wskazania lecznicze chorób: układu ruchowego, dróg oddechowych, układu krążenia, przewodu pokarmowego, układu nerwowego, narządów rodnych kobiet, skóry oraz stany rekonwalescencji po przebytych chorobach.

ocena 3,5/5 (na podstawie 154 ocen)

Portal nadmorski oferuje ogromną bazę noclegową.
wczasy nad morzem, nad morzem, Kamień Pomorski, uzdrowisko