Wakacje

wczasy, wakacje, urlop

Kościół NMP w Gdańsku

08 czerwca 2012r.

KOSCIOŁ N.MPANNY 1. Celka odpustów. 2. Epitafium z 1651 r. — nad wejściem do kaplicy Sw. Reinholda. 3. Malowane skrzydła wczesnorenesansowego oitąrza. 4. Kopia obrazu Jana Memłinga "Sąd Ostateczny". Oryginał powstały w 1. 1468—73 znaiduje się w Muzeum Pomorskim. 5. Płyta nagrobna poety Marcina Opitza, zm. w 1639 r. 6. Barokowe epitafium Jana Schroedera. 7. Malowidło ścienne o formach gotyckich. 8. Barokowe epitafium Klemensa i Gabriela Koelmerów z 1668 r. 9. Malowidło "Zmartwychwstanie" z XVIII w. 10. Dwie płyty nagrobne: prawa — gotycka, burmistrza Macieja Zimmermanna, zm. w 1513 r. (w środku późniejsza wstawka); lewa — Jakuba i Jana Werden. 11. Grobowiec Bahrów z 1620 roku — dzieło Abrahama van den Błock. 12. Skarbona kościelna, być może jeszcze średniowieczna. 13. Płyta nagrobna Michała Sfcuday-skiego z polskim napisem TU MOJE ODPOCZYNIENIE — z 1756 r. 14. Gotyckie cyborium z XV w. 15. Gotycka tablica erekcyjna kościoła z XV w. — namalowana na ścianie. 16. Barokowe malowidła z XVII wieku nad wejściem do zakrystii. 17. Gotycki portal prowadzący do zakrystii. 18. Zamknięcie kaplicy (częściowo drewniana krata) o formach rokokowych. 19. Gotyckie odrzwia Bramy Mariackiej, prawdopodobnie z 1511 r. 20. Renesansowe epitafium z 1563 roku. 21. Gotycka płyta nagrobna Krzysztofa Beyera, gdańskiego kronikarza i rajcy, zm. w 1518 r. 22. Barokowe epitafium Jana Botsaka rektora gimnazjum, zm. w 1674 r. 23. Wczesnobarokowe epitafium Zofii Toniges, z 1624 r. 24. Renesansowe epitafium D. Czirenberga, zm. w 1602 r. 29. Barokowe epitafium Schumannów — ojca (Gabriela) zm. w 1631 r. i syna (także Gabriela) rajcy, zm. w 1654 r. 26. Gotycka płyta nagrobna Eberharda Ferbera, zm. w 1451 r. i Adriana Rosenberga. 27. Późnorenesansowe epitafium rodziny Schachmannów. 28. Grupa gotycka rzeźb z tęczy z 1517 r. 29. "Ukrzyżowanie" będące zwieńczeniem obecnego ołtarza głównego — pochodzi z tęczy kościoła Sw. Katarzyny. 30. Płaskorzeźba "Chrystus w Ogrojcu". Jedyna pozostałość z dawnego gotyckiego ołtarza głównego z 1517 r. 31. Płyta nagrobna zamordowanych w 1411 r. przez Krzyżaków burmistrzów gdańskich Konrada Leczkowa i Arnolda Hechta. 32. Szafa ołtarza gotyckiego z ok. 1430 r. 33. Rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego z ok. 1420 r. 34. Rokokowa płyta nagrobna Karola Fryderyka Conradiego, zm. w 1798 r. 35. Gotycka płyta nagrobna burmistrza Filipa Bischofa, zm. w 1483 r. 36. Barokowe epitafium burmistrza Konstantego Ferbera, zm. w 1654 r. 37. Renesansowe epitafium rodziny Blemke z 1591 r. 38. Zamknięcie kaplicy (częściowo drewniana krata) o formach rokokowych. 39. Malowidło z XVIII w. przedstawiające ćwiczenia bractwa kurkowego Sw. Erazma. 40. stare zamknięcie kaplicy z kratą. 41. Witraż z 1737 r. o tematyce jak pod nr 39 . 42. Późnorenesansowe epitafium Pawła Kohne-Jaski z- 1628 r. 43. Barokowe epitafium Walentego Wintera, zm. w 1671 r. 44. Piękna Madonna — rzeźba gotycka z pocz. XV w. 45. Gotycka płyta nagrobna burmistrza Jana Hamera, zm. w 1433 r. oraz gotycka ława z końca XV w. 46. Gotycka rzeźba Św. Anny Samotrzeciej. 47. Renesansowe epitafium z 1586 roku burmistrza Jana Brandesa, zm. w 1577 r. 48. Późnorenesansowe epitafium Jerzego ,Pośle, zm. w 1616 r. 49. Barokowy portal z XVIII w. 50. Fragment dzwonu "Gratia Dei" odlanego przez Gerta Benninga w 1453 r. 51. Kamienna podbudowa pod chrzcielnicę z 1553 r. Plan oprać, na podstawie pracy F. Mamuszki J. Stankiewicza i R. Massalskiego "Gdańsk — kościół NPMARII" — 1958 r. a brakujące połacie sklepień wykonano dla zaoszczędzenia drzewa z pomostów zawieszonych blisko 30 m nad posadzką. Odbudowa do surowego stanu zakończona została w 1955 r. a następnie przystąpiono do prac wykończeniowych oraz do wyposażenia świątyni.

ocena 3,6/5 (na podstawie 183 ocen)

Portal nadmorski oferuje ogromną bazę noclegową.
religia, atrakcje, nad morzem, Gdańsk