Wakacje

wczasy, wakacje, urlop

Szczecinek

15 listopada 2011r.

Szczecinek to miasto położone na Pojezierzu Drawskim między jeziorami Trzesiecko (pow. 295,1 ha) i Wielimie (pow. 1830 ha), na "Szlaku Moreny Czołowej" i licznych szlakach pieszych, w strefie chronionego krajobrazu. Szczecinek jest dużym ośrodkiem żeglarstwa i turystyki. Wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Trzesiecko znajduje się kilka przystani żeglarskich. Nad jeziorem znajdują się również dobrze utrzymany park (liczne ciekawe okazy drzew i krzewów) wraz z muszlą koncertową i boiskami sportowymi. Wczesnośredniowieczna osada słowiańska. Prawa miejskie Szczecinek otrzymał w roku 1310. Na miejscu jednego z dwu grodzisk w 1356 r. zbudowano klasztor Mardentron, natomiast w XIX w. — wieżę widokową z granitowych kamieni, tzw. Wieżę Przemysława zachowaną do dzisiaj (nad jez. Trzesiecko). Drugie grodzisko zlokalizowane było. na wyspie jeziora Trzesiecko w miejscu wypływu rzeczki Niezdobnej. Po założeniu w 1310 r. na polecenie księcia Warcisława III miasta, na miejscu tym zbudowano zamek, który przez kilka wieków stanowił siedzibę starosty. Z zabytków na szczególną uwagę zasługuje: — zamek z okresu średniowiecza kilkakrotnie przebudowywany (przetrwała jedynie znaczna część elewacji bocznej o ozdobnym układzie cegieł zendrówek) — obecnie dom wycieczkowy, — wieża dawnego kościoła św. Mikołaja — obecnie muzeum regionalne, — ratusz neogotycki z czerwonej cegły oraz dawna żydowska bożnica (obecnie kościół prawosławny) — ul. Szkolna, — neogotycki kościół parafialny (koło zamku), — kościół z ciekawie ułożonych kamieni granitowych — ul. M. Buczka. Za liceum ogólnokształcącym stoi pomnik ku czci Samuela Kaulfusza, polskiego pedagoga niemieckiego pochodzenia, który za kontakty z polskimi towarzystwami naukowymi został w 1824 r. przez władze pruskie przeniesiony do Szczecinka, gdzie przyczyni! się do rozkwitu prowadzonego przez siebie liceum. W okresie międzywojennym Niemcy włączyli Szczecinek w linię umocnień "Wału Pomorskiego". Resztki zniszczonych bunkrów ciągną się łukiem od jeziora Wielimie do jeziora TrzesieekO', na północ od miasta. Największe z nich znajdują się na zalesionym wzgórzu przy szosie Szczecinek — Koszalin oraz przy szosie Szczecinek — Barwice. Jest tu nieźle zachowany ogromny bunkier odsłonięty podczas eksploatacji żwiru. Obok niego, w rowie przy szosie znajduje się wiele dużych głazów narzutowych, zwiezionych na polecenie władz niemieckich z okolicznych wsi do budowy pomnika zwycięstwa. Dla upamiętnienia walk o miasto (wyzwolone 28II 1945 r. przez kawalerzystów radzieckich) wzniesiono na cmentarzu wojskowym w płn.-wsch. części miasta pomnik symbolizujący przełamanie Wału Pomorskiego oraz kamienny pomnik przy zbiegu ulic J. Krasickiego i Toruńskiej, otoczony łańcuchem z niemieckiego pancernika "Gneisenau", zatopionego w Gdyni. Przy ul. Kościuszki mieści się siedziba Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii z obserwatorium zbudowanym z inicjatywy organizatora, krawca Adama Giedrysa, astronoma amatora. Obecnie Szczecinek liczy około 35 tys. ludności. Jest ośrodkiem rozwijającego1 się przemysłu, centrum han-dlowo-usługowym i turystycznym południowej części województwa koszalińskiego. Znany z produkcji płyt wiórowych, sprzętu instalacyjnego, mebli, przetwórstwa rolno-spożywczego i in. Informacja turystyczna Komunikacja — PKP dworzec, ul. Gdańska, linie: Koszalin, Piła, Człuchów. — PKS — dworzec, ul. Gdańska, linie: Koszalin, Piła, Człuchów, Czaplinek. — Muzeum Regionalne, ul. Elżbiety 6

ocena 3,6/5 (na podstawie 187 ocen)

Zapraszamy nad morze do Polski.
atrakcje, zachodniopomorskie, miejscowości, Czaplinek, Szczecinek, Koszalin