Wakacje

wczasy, wakacje, urlop

Wycieczka z Gdańska do.... Kulic

20 sierpień 2011r.

Wycieczka do wsi spółdzielczej Kulice. Jedną z bardziej interesujących wycieczek dalszych z Gdańska jest wycieczka do znanej szeroko spółdzielni produkcyjnej Kulice w powiecie tczewskim. Wysiąść należy na przystanku Kulice Tczewskie, leżące na linii kolejowej Gdańsk? Bydgoszcz. Czas jazdy 1 i pół godziny. Należy pamiętać, iż nie wszystkie pociągi zatrzymują się na wymienionym przystanku. Odległość do wsi ze stacji około 500 m. Wieś położona jest w ładnej, lekko falistej okolicy, w pobliżu znanej z uroku rzeki Wierzycy i pięknego sosnowego lasu. Najwłaściwszą formą zwiedzania spółdzielni będzie zorganizowany przez PTTK wyjazd większych grup wycieczkowych, poprzedzony wysłaniem do Kulic delegata dla opracowania programu pobytu, zorganizowania wyżywienia i zwiedzania. Historia Kulic jest zupełnie nowa. Wieś powstała w 1945 r. na miejscu dużego majątku, będącego własnością SS-mana Fischera. Niezadowoleni z rezultatów indywidualnego gospodarowania mieszkańcy wsi założyli na zebraniu w dniu 15 maja 1949 r. Rolniczą Spółdzielnię Wytwórczą, której nadano znamienną nazwę "Przyszłość". Przewodniczącym wybrano ? piastującego do dziś tę godność, obecnie posła na Sejm ? ob. Murawskiego. Deklarację podpisało wówczas 18 chłopów, dysponujących około 300-ma hektarami ziemi. Inwentarz składał się początkowo z 10 koni, 7 wozów, 6 pługów i 8 bron. Dziś spółdzielnia liczy ponad 50 członków i gospodaruje na przeszło 500 ha ziemi. Praca i mądra organizacja oraz pomoc Państwa doprowadziły do tego, że kuliczanie posiadają kilkadziesiąt krów, ponad 100 świń, nowoczesne, odbudowane po zniszczeniach stajnie i chlewy, wielki, zbudowany niedawno kurnik, w którym znajduje się ponad 1500 rasowych kur, pasiekę na 30 uli, ogród warzywny i inspekty na 40 okien, sad, stawy rybne, nowy magazyn zbożowy, magazyn nawozów sztucznych itp; Praca w polu jest po większej części zmechanizowana dzięki posiadaniu całego szeregu maszyn. Szkoła, przedszkole, świetnie prowadzona świetlica, kursy wszelkiego rodzaju, wysyłanie młodzieży do szkół oficerskich i górniczych, a także na wyższe studia, ciągle trwające budownictwo gospodarcze i mieszkaniowe i wreszcie ciekawe i śmiałe plany na przyszłość ? oto w najogólniejszych zarysach obraz przodującej wsi spółdzielczej, której dokładniejsze dzieje i obraz znaleźć można w broszurze Z. Dróżdż-Satanowskiej pt. ?Przyszłość w Kulicach".

ocena 3,8/5 (na podstawie 30 ocen)

Zapraszamy nad morze do Polski.
atrakcje nad morzem, morze, Kulice, wycieczka, wycieczki, Gdańsk