Wakacje

wczasy, wakacje, urlop

wycieczki po Kartuzach

17 czerwca 2012r.

Wycieczki po okolicy Kartuz Na Zamkową Górę (ok. 3 km). Ulicą Jeziorną i następnie Czerwonej Armii dochodzimy na wysokość południowego brzegu Jeziora Karczemnego, .na dnie którego ? według legendy ? leży wielka bryła bursztynu. Kiedyś ma ona wypłynąć na wierzch, ale nim to się wydarzy, źli ludzie posieją taką nienawiść na świecie, że wybuchnie straszliwa wojna. Dopiero gdy wyginie większość, a dobrzy żyć będą w wielkiej nędzy, bursztyn ów wyłoni się z wody, aby złagodzić ludzką biedę. Skręcamy z szosy w prawo na nadjezionny wzgórek, skąd ładny widok na Kartuzy. Jest to ulubione miejsce spacerów i wypoczynku dawnych mieszkańców Kartuz pragnących podziwiać urok swego miasta. Na miejscu tym stała niegdyś ławka nazywana "Ławą Asesora". Wracamy na szosę i idąc nią dalej pa około 700 m natrafiamy po lewej stronie na otoczone lasem owiane legendami Jezioro Ciche (niegdyś Kamionko). 'Widoczna po jego wschodniej stronie leśna droga prowadzi wprost do odległego o około 7 km Goręczyna, w XIII w. stolicy kasztelanii. Minąwszy jeziorko widzimy przy dróżce skręcającej w lewo tablicę informującą o istnieniu tu rezerwatu. Jest to rezerwat leśny Zamkowa Góra, stanowisko okazałych około 200-letnich buków. Ten zespół naturalnego lasu zajmujący powierzchnię 7,58 ha, porasta morenowy wał kilkusetmetrowej długości. W runie rezerwatu występują elementy flory górskiej. Na południowym -cyplu tego wzniesienia o ostro opadających zboczach znajduje się interesujący zabytek w postaci wczesnośredniowiecznego grodziska z VI?XIII w. W tym obronnym z natury miejscu stał niegdyś gród, po którym pozostały jedynie szczątki wału zbudowanego z ziemi i polnych głazów oraz ślad po zbiorniku na wodę w północno-zachodniej części majdanu grodowego. O grodzie tym 'brak jest jakichkolwiek przekazów historycznych; jedynie w gadce ludowej przechowała się wieść o porwanej przez mieszkającego tu rycerza-rozbójnika księżniczce pomorskiej. Podobno miała być nią Damroka z zamku między jeziorami Ktod.no i Białe pod Chmielnem, którą ów rycerz przemocą chciał zmusić do małżeństwa. Zamysł jego nie powiódł się jednak, bqwiem wierna służka księżniczki mocą czarów zesłała na siedzibę rycerza burzę.

ocena 3,6/5 (na podstawie 187 ocen)

Zapraszamy nad morze do Polski.
Kartuzy, atrakcje nad morzem, turystyka