Wakacje

wczasy, wakacje, urlop

Żarnowiec wieś Kaszubska

18 lipiec 2013r.

Żarnowiec Wieś na Wysoczyźnie Żarnowieckiej, w sąsiedztwie Jez. Żarnowieckiego. Późnogotycki zespół klasztorny ss. Benedyktynek z Kościołem Zwiastowania NMP z XIII/XIV w. wzniesiony z fundacji oo. Cystersów z Oliwy dla ss Cysterek. W 1590 r. w okresie reformacji, ss. Cysterki odstąpiły od obowiązującej je reguły, a klasztor przejęły ss. Benedyktynki. Prowadziły one szkolę żeńską, do której uczęszczały córki z zacnych rodów pomorskich, później córki drobnej szlachty, kaszubskich gburów i puckich mieszczan. Zakonnice spopularyzowały sztukę haftu i rywalizowały z klasztorem w Żukowie, W XVII w. szeroki zasięg na Pomorzu i Kaszubach miato wzornictwo kwiatowe dziś utożsamiane z haftem kaszubskim. Zielonka Pasłęcka Wieś w pobliżu Pasłęka. W poewangelickim kościele jest Sanktuarium Jezusa Miłosiernego z lat 1778-1792, cudowny obraz Chrystusa -Króla Boleści z XVII w. znajdujący się w ołtarzu głównym przywieziono z Wołynia. W sąsiedztwie golgota z lat 1986-1987 wybudowana z kamieni polnych oraz grota MB z Lourdes. Jest też Drogę Krzyżową (dł. 2,5 km) biegnąca wśród domów i zagród wioski. Wieś w okolicach Tczewa, na pograniczu wysoczyzny morenowej Pojezierza Starogardzkiego, delty Wisty i Żuław Wiślanych. Zespól Wolinia Stara wieś kaszubska na pograniczu pradoliny Łeby. W miejscu dawnego grodziska znajduje się pałac z XV w., w XVIII w. przebudowany. Barokowy pałac von Braunschweigów z XIX w. Budynek główny i 2 symetryczne parterowe skrzydła boczne zwieńczone rokokowymi szczytami. Wokół ogród francuski, zachowało się wiele rzadkich okazów drzew (cisy i 9 pomników buków). Są też ruiny neogotyckiego grobowca właścicieli. W sąsiedztwie pałacu zespół folwarczny z XVIII-XIX w. Wołcza Wielka Wieś w pobliżu Ustki. Ryglowy Kościół Św. Franciszka z Asyżu z 1482 r. Zajączkowo Wieś w okolicach Wicka. Unikalny wiatrak holender z 1765 r" przebudowany w XIX w. Budowla owalna (średnica 10 m), murowana, zachowana w pierwotnym kształcie, przy kopule 4-ramienne śmigło, wnętrze spłonęło w 1957 r., własność prywatna. Zespól palaco-wo-parkowy z 1867 r. Zgorzałe Wieś na Żuławach Elbląskich. W centrum wsi pomennonicki dom podcieniowy z XVIII w. Neogotycki kościół z XIX w. Cmentarz mennonicki, na którym zachowało się ponad 100 fragmentów nagrobków i kilka stel. ny kaszubski działacz społeczny. Upamiętnia go okazały monument w formie wieży zegarowej z umieszczoną na ścianie podobizną A. Abrahama. Zdrzewno pałacowo-parkowy z XVI-XVIII w., obecnie w kształcie z XIX w., wokół piękny park, w pobliżu lapidarium. Żuławki Wieś na Żuławach Wiślanych nad Szkarpawą. Zachowało się 5 podcieniowych domów konstrukcji szkieletowej, najstarszy z 1721 r. Neogotycki Kościół Narodzenia NMP z 1841 r. Wieś kaszubska na Pobrzeżu Kaszubskim, w okolicy Choczewa w sąsiedztwie Lasów Lęborskich. Barokowy zespół pałacowo-dworski z XVII w., przebudowany w XIX/XX w., park z XIX w. założony z wykorzystaniem urozmaiconej rzeźby terenu (strome skarpy, rozlewiska), stary, egzotyczny drzewostan (kasztan jadalny, buk czerwony, tulipanowiec, choina kanadyjska, jodła kaukaska). Obecnie ośrodek szkoleniowy. Kościół na wzgórzu z 1889 r" neogotycki, dawniej ewangelicki, we wnętrzu piękne, współczesne witraże. Zwierzno Miasto na Pojezierzu Kaszubskim nad Radunią. Gotycki KościólWniebowzięciaNMPzXIII/XIVw., przebudowany w XVII w., bogaty wystój gotycki, renesansowy i barokowy. We wnętrzu cenny tryptyk - ołtarz antwerpski ze scenami biblijnymi, z XVII w., późnogotycki krucyfiks z 1370 r. i obraz ołtarzowy Wniebowzięcie NMP dzieło Hermanna Hana. Na terenie dawnego klasztoru ss. Norbertanek jest muzeum sakralne, w nim zbiór szat liturgicznych i tkanin wyszywanych przez siostry z Żukowa. W pobliżu miasta krajobrazowy rezerwat przyrody Jar Rzeki Raduni chroniący malowniczą, głęboko wciętą dolinę rzeki, która płynie tu wyjątkowo wartko.

ocena 3,5/5 (na podstawie 154 ocen)

Zapraszamy nad morze do Polski.
wczasy nad morzem, nad morzem, Norda, wczasy w Polsce, Zaplanuj wyjazd, Żarnowiec, Ustka, wczasy, Kaszuby