Wakacje

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1  2  [3]  4  5  ... 22  Następna >

Konstanty Damrot

15 maj 2012r.

DAMROT „Z jakim wysileniem Niemcy pracują, by tę niegdyś na wskroś słowiańską prowincję przedstawić światu jako ar-cyniemiecką, aby ją pozyskać żywcem i przykuć raz na zawsze do Pangermanii pochlebstwem, festynami, pomnikami, odwiedzinami królewskimi, nowymi podziałami, przemianą nazw i podobnymi straszakami, z których wolno urągać się do pewnego stopnia, ale których bądź co bądź nie wolno zbyt lekko ważyć lub całkiem ignorować, bo takie drobnostki działają silniej na słabe i powszednie charaktery aniżeli historyczne fakta i zacierają, szczególniej w wielkich masach, pamięć przeszłości i poczucie odrębności narodowej" Fragment ten pochodzi z książki Szkice z ziemi i hi-storyi Prus królewskich. Listy z podróży odbytej przez Czesława Lubińskiego, Gdańsk 1886. Te gorące słowa


Klemens Derc

15 maj 2012r.

DERC " Gdy w roku 1915 teatralny zespół amatorski w Gnieżdżewie wystąpił z przygotowanym przez siebie widowiskiem, była to Klemensa Der-ca pierwsza przygoda z teatrem. Wówczas w roli aktora i współorganizatora zespołu. Potem przez długie lata w roli działacza ruchu amatorskiego, przede wszystkim teatru: ludowego, regionalnego w ogóle, a kaszubskiego w szczególności. Minął więc już dawno złoty jubileusz inspiratora, reżysera, działacza. Szmat życia, pracy, zapału.


Darzlubska Puszcza

15 maj 2012r.

DARŻLUBSKA PUSZCZA Ongiś polował w niej na tura Jan III Sobieski. 'Dziś turów nie ma, dumna stara puszcza pozostała jednak. Ludzie uszanowali jej urodę, najwspanialsze fragmenty leśne czyniąc rezerwatami. W jednym z nich królują buki, w drugim, obok sosen, kilkadziesiąt dostojnych cisów. Puszcza Darżlubska rozciąga się na znacznej przestrzeni powiatów puckiego i wejherowskiego. W czasie minionej 53 wojny ona to właśnie była niemym świadkiem piaśnic-kiej tragedii (patrz PIAŚNI-CA).


Damroka - Gryf pomorski

15 maj 2012r.

DAMBEK patrz „GRYF POMORSKI" DAMROKA Płaskorzeźba Wawrzyńca Sampa Historycy mają z nią wyjątkowe kłopoty, jest bowiem tylko jeden dokument, który potwierdza, że istniała naprawdę. Zapis w księdze zmarłych klasztoru żukowskiego stwierdza, że Damroka, córka Świętopełka, która postawiła kościół w Chmielnie


Czyste pola - ziemie Chojnickie

15 maj 2012r.

CZYSTE POLA To tam, gdzie piaszczysta gleba chętniej niż kłosy rodzi—kamienie. Zasypane są nimi pola obszaru o planie trójkąta, który wyznaczają wsie Korne, Kamienica Szlachecka i Sulęczyno. Chociaż dłonie Bóg raczy wiedzieć ilu już pokoleń mieszkańców tej krainy bezustannie zbierają je w kopce i kopczyki przy drogach i miedzach, kamieni nie ubywa. A ludzie na tej prawie bezleśnej, pagórkowatej


Jan Czorliński - kaszubska znakomitość

15 maj 2012r.

„Mó przezwisko Jón Czórlińsczi, stónu szlacheccziego, A pochodzy ze wse Chmniekia, krejsu kartuscziego. Ocze jasne mó, świecące, a na nćrce brodę Rosną jemu dwie brodówczie, jakbe dwie jagodę. Munia jego je okrągło, kąseczk w szerz rozdęto, Dolno warga je do przódku trochę wecygniętó. Nos mó, jak cziej różk od prochu, na kuńcu czerwony, Ten u niego zawde czórno je utóbaczony. Zębe. dłudżie; przódku mocne, w tele ju szczerbate, Wąsów nie mó, włose żółte, prawie kołtuniate. Piece grube, dłudżie dżiere, jak cziej u stolema;


Strona 3 z 22, < Poprzednia  1  2  [3]  4  5  ... 22  Następna >