Wakacje

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1 ...  2  3  [4]  5  6  ... 22  Następna >

Czasopiśmiennictwo Kaszubskie

13 maj 2012r.

Czasopiśmiennictwo kaszub- sko-pomorskie ma już ponad stuletnią tradycję. Początki swe zawdzięcza Florianowi Ceynowie, który w latach 1866—1888 wydaje periodyk „Skórb Kaszebskosłovjnskje móve". W sumie ukazało się 13 wychodzących nieregularnie numerów tego swoistego ludowo-kulturalnego magazy­nu.


Kaszubskie czarownice

13 maj 2012r.

CZAROWNICE -Podobno czarownica mogła godzinami patrzeć w słońce... Ale potrafiła być ona bardzo uprzejma i miła, właśnie w celu zamaskowania się. Cza­rownicą mogła być równie dobrze uboga chłopka jak można gospodyni, dziedziczka lub Cyganka. Trzeba więc było znaleźć inne, pewniejsze od zewnętrznych sposoby roz­poznania czarownicy. W oko­licy Kartuz na przykład ra­dzono tak: uciąć łeb wężowi, wetknąć mu w pysk ziarno grochu i zasadzić w ziemię. Wyrosłą roślinę zerwać w niedzielę przed świętym Ja­nem, iść z nią do kościoła, zgiąć w trójkąt i patrzeć przez nią w czasie nabożeń­stwa na ludzi, a wówczas pozna się wszystkie czarowni­ce — p0 beczułce smoły nad głową.


Czarkińscy - znana rodzina kaszubska

13 maj 2012r.

Gniazdem tej niezwykłej i znakomitej rodziny kaszub­skiej jest Chwarzno nad rze­ką Wierzycą. Stoi tu do dziś ładny osiemnastowieczny dwo­rek, niegdyś własność pa­na Felicjana Czarlińskiego, gorącego patrioty i postaci bardzo popularnej w ubieg­łym stuleciu na Kaszubach. Wieść gminna głosi, że to on był bohaterem rymowanej modlitewki o panu Czórlińs- czim (patrz CZÓRLlNSCZI). Pięciu synów Felicjana, pięć imion godnie sławiących ród: Emil, Leon, Eugeniusz, Maksymilian


historia Chojnic

13 maj 2012r.

Chojnice to miasto czyste, zielone i bardzo ładne. Za­chowały się tu znaczne par­tie potężnych murów obron­nych z piękną Bramą Człu- chowską z czasów, gdy Choj­nice były, według określenia Długosza, „kluczem i bramą Pomorza". Warto zwiedzić gotycką trzynawową farę z XIV stulecia, no i oczywiście XVIII-wieczny gmach sław­ Kaszuby nie tylko mai swoje pieśni (patrz pod _ również swoich śpiewaków z dawien dawna chętnie zrzeszających się w chóraci Właśnie na Kaszubach po|j wstała najstarsza pomorska organizacja śpiewacza, powołana do życia 30 lipca 190! roku. W zjeździe inaugurują cym historię Kaszubskiego O kręgu Śpiewaczego, istniejącego do dziś, uczestniczyły) chóry z Gowidlina, Sierakowic, Luzina, Skarszew, Koś­cierzyny, Kartuz, Gdańska i Wejherowa, gdzie okręg ma swoją siedzibę.


Chojnice

13 maj 2012r.

CHOJNICE- w herbie maja glowe tura, Le­genda wiąże ten herb z dzie­jami staropomorskiej osady i jej pogańskiej gontyny: gdy mieszkańcy przyjęli chrześci­jaństwo, zabili świętego byka (ale nie tura!) i jego ozdo­bioną kwiatami głowę za­tknęli na wrotach świątyni. Z tego wszystkiego pewna jest jedynie genealogia Choj­nic. Już w XIII stuleciu istnia­ła tu samorządowa gmina miejska na prawie lubeckim, prawdopodobnie z nadania Mściwoja II (patrz KSIĄŻĘ­TA), który to przywilej jedy­nie potwierdził zakon krzy­żacki w roku 1346. Czynni­kiem wczesnego rozwoju miasta były przecinające się tu szlaki handlowe. Swój zło­ty wiek przeżywają


Chmielno - legenda

13 maj 2012r.

Kiedyś, bardzo dawno, we wsi tej mieszkała uboga dziewczyna. Mieszkał też syn gbura. Miodzi kochali się. Ona była biedna, a on bo­ gaty. Stary gbur ani słyszeć nie chciał, by syn miał po­ślubić dziewczynę bez żadne­go posagu. Któregoś wieczo­ra, kiedy słońce ukryło się za pasmem wzgórz, a nad jezio­ro Kłodno wypłynął księżyc jak pomarańcza, dziewczyna z rozpaczy skoczyła w toń jeziorną. Ciało jej wydobyto dopiero po paru dniach i po­chowano przy kościele. Przy kościele, ale po drugiej stro­nie, wkrótce wykopano grób również gburskiemu synowi. Nie przeżył utraty ukochanej. Gdy umarł, ludzie mówili: choć teraz, po śmierci stary


Strona 4 z 22, < Poprzednia  1 ...  2  3  [4]  5  6  ... 22  Następna >